Organizational Structure

PARTY COMMITTEE

GORVERNING BOARD

ACADEMIC  COUNCILSACADEMIC  DEPARTMENTSCENTRAL  OFFICESCENTERS

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Sư phạm tiếng Anh Phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học
Hội đồng tư vấn Hợp tác Phát triển Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh Phòng Tổ chức cán bộ Trung tâm CNTT – TT&HL
Khoa Tiếng Anh Phòng Đào tạo Trung tâm Khảo thí
Khoa NN&VH Pháp Phòng Khoa học - Công nghệ Trung tâm Đảm bảo chất lượng
     Trung tâm nghiên cứu Pháp ngữ Trung tâm Phát triển nguồn lực
Khoa NN&VH Nga Phòng Chính trị & Công tác HSSV
  TT hỗ trợ sinh viên
  TT Tư vấn Tâm lý Học đường
Khoa NN&VH Trung Quốc Phòng Hợp tác & Phát triển
       TT nghiên cứu dạy - học tiếng Hán ULIS - Sunwah TT Hợp tác Đông Á
Khoa NN&VH Nhật Bản Phòng Kế hoạch - Tài chính
           TT hợp tác và phát triển Việt – Nhật 
Khoa NN&VH Đức Phòng Quản trị
Khoa NN&VH Hàn Quốc Phòng Thanh tra & Pháp chế
Trung tâm Sejong
Khoa Sau đại học Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài
Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ
                 Trung tâm Giáo dục quốc tế
Bộ môn Tâm lý giáo dục
Bộ môn NN&VH Việt Nam
Bộ môn NN&VH Ả Rập
Bộ môn NN&VH Đông Nam Á
Trường THPT Chuyên NN
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Ban Chấp hành Công Đoàn Đoàn Thanh Niên
Hội Sinh Viên Hội Cựu giáo chức